ประเทศอาเซียน

                         : ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

                         : ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา (Cambodia)

                         : ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (Indonesia)

                         : ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว (Laos)

                         : ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (Malaysia)

                         :  พม่า (Myanmar)

                         : ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (Philippines)

                         : ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ (Singapore)

                         : ธงชาติของไทย ประเทศไทย (Thailand)

                         : ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม (Vietnam)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s