อาเซียน

Asean

   หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นลำดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

ประเทศอาเซียน : ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

                         : ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา (Cambodia)

                         : ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย (Indonesia)

                         : ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว (Laos)

                         : ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย (Malaysia)

                         :  พม่า (Myanmar)

                         : ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ (Philippines)

                         : ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ (Singapore)

                         : ธงชาติของไทย ประเทศไทย (Thailand)

                         : ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม (Vietnam)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s